Lịch thi giữa kỳ

Thông báo dành cho các lớp:

1) Đại Học Tin Học 7B – Nhóm 14 và Đại Học Tin Học 7C – Nhóm 1

2) Cao đẳng tin học 13A

3) Cao đẳng nghề tin học 6A


Yêu cầu các sinh viên đi thi đúng giờ quy định

Buổi sáng thứ 4 thi giữa kỳ, buổi chiều vẫn học bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.