Web Service

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Hiện nay, nhu cầu về sự tương tác giữa người dùng, giữa client – server trong các ứng dụng đang ngày càng nâng cao. Vì vậy, công nghệ Web Service được ra đời nhiều ưu điểm như: Có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng các giao thức và các chuẩn mở, nâng cao khả năng tái sử dụng…

 Với lợi thế khi đa phần các kỹ thuật của Web Service đều được xây dựng dựa trên mã nguồn mở và được phát triển theo các chuẩn đã công nhận, công nghệ Web Service đang được các nhà phát triển ứng dụng lựa chọn như một giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.

 Cùng với xu thế đó, Web Service chính là một phần kiến thức không thể thiếu đối với các lập trình viên di động chuyên nghiệp. Môn học “Xây Dựng Và Triển Khai Web Service Cho Ứng Dụng Di Động” với hi vọng giúp bạn bổ sung những kiến thức cần thiết và nâng cao kỹ năng phát triển ứng dụng di động thực tế.

 Sau khi hoàn thành môn học này, các bạn sẽ có khả năng:

-Tự xây dựng Web Service hoàn chỉnh sử dụng: LinQ, Entity Framework.

-Triển khai Web Service lên server.

-Tương tác giữa Web Service với ứng dụng trên thiết bị di động.

-Tương tác Web Service với các Web Service khác.

-Tự xây dựng dự án với Web Service hoàn chỉnh.

Link tham khảo chi tiết: http://laptrinhdidong.t3h.vn/khoa-hoc/Trien-Khai-Web-Service

—————————————————————————————–
Dưới đây là đề cương chi tiết môn học:
—————————————————————————————–
BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
a. Mục tiêu:

• Biết được nguyên tắc hoạt động của các ứng dụng sử dụng Web Service.

• Biết được cấu trúc của một Web Service.

• Biết được chức năng của Web Service.

• Có cái nhìn tổng quan về Web Service cũng như các dự án thực tế (Web, ứng dụng xã hội…).

• Đưa được mã nguồn Web Service lên Server.

b. Nội dung:

• Giới thiệu về Web Service

• Giới thiệu các loại Web Service

• Giới thiệu công nghệ

• Đặc điểm của dịch vụ Web

• Đặc Điểm

• Ưu và nhược điểm

• Kiến trúc của dịch vụ Web

• Các thành phần chính của dịch vụ Web

• XML – eXtensible Markup Language

• WSDL – Web Service Description Language Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI)

• SOAP – Simple Object Access Protocol

• RSS – Really Simple Syndication

• RDF – Resource Description Framework

• RESTful – Representational State Transfer

• An toàn cho dịch vụ Web

• Xây dựng một dịch vụ Web

• Tích hợp dịch vụ Web theo chuẩn

• Giới thiệu về IIS

• Hướng dẫn cách cài đặt

• Hướng dẫn cách cấu hình để đưa Web Service lên IIS

 BÀI 2: CÁC CÔNG NGHỆ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG – PHẦN 1

a. Mục tiêu:

• Biết được mục đích sử dụng LinQ

• Biết được các cú pháp của LinQ

• Biết cách sử dụng LinQ để thực hiện truy vấn cũng như cập nhật dữ liệu

• Xây dựng được Web Service dùng API RESTful Service.

b. Nội dung:

• Tìm hiểu LinQ

• Tổng quan

• Môi trường hỗ trợ LinQ

• Cách truy vấn: Query Syntax, Method Syntax.

• Dùng LinQ đọc danh sách đối tượng và thực hiện truy vấn

• Dùng LinQ đọc dữ liệu XML và thực hiện truy vấn

• Hướng dẫn xây dựng Web Service dùng API RESTful Service

• Giới thiệu về ASP.NET Web API

• Sites: MVC

• Service: Web API

• Giới thiệu cơ bản về RESTful Service

• Các nguyên tắc cơ bản để tạo ra RESTful Service

• Xây dựng Web Service

BÀI 3: CÁC CÔNG NGHỆ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG – PHẦN 2                                                 

a. Mục tiêu:

• Biết kiến trúc của Entity Framework.

• Biết cài đặt Entity Framework.

• Biết thực hiện truy vấn dữ liệu trên Entity Framework.

b. Nội dung:

• Giới thiệu ORM

• Giới thiệu Entity Framework.

• Kiến trúc

• Cài đặt

• Tạo Entity Data Model và giới thiệu cấu trúc thư mục

• DBContext

• Các loại Entity

• Thiết lập quan hệ cho Entity

• Vòng đời của Entity

• Code First

• Model First

• Database First

• Thực hiện truy vấn với EDM , thực hiện thêm, xóa, sửa trên Entity (CRUD)

BÀI 4: TƯƠNG TÁC GIỮA WEB SERVICE VỚI ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

a. Mục tiêu:

• Hiểu được ưu điểm của việc sử dụng JSON

• Tạo được các định dạng dữ liệu JSON theo ý muốn và lấy được dữ liệu JSON từ Web Service để sử dụng

b. Nội dung:

• JSON là gì? Tại sao nên sử dụng JSON?

• Cú pháp JSON

• Cấu trúc xây dựng JSON. Các dạng JSON: object, array, value, string, number

• Hướng dẫn cách tạo JSON bằng .Net Web Service

• Hướng dẫn cách lấy dữ liệu dưới các định dạng JSON từ Web Service về cho ứng dụng trên thiết bị di động

BÀI 5: TƯƠNG TÁC GIỮA WEB SERVICE VỚI CÁC WEB SERVICE KHÁC

a. Mục tiêu:

• Biết một số API thông dụng được hỗ trợ bởi một số nhà cung cấp

• Xây dựng được WCF Service

b. Nội dung:

• Giới thiệu một số API thông dụng của Google, Microsoft, Facebook, …

• Thực hiện lấy dữ liệu từ các Web service khác

—————————————————————————–
Toàn bộ tài nguyên học liệu môn học:
=============================================
Một số bài học liên quan tới Webservice

Leave a Reply