Thiết kế giao diện với Custom Component

Link bài giảng Custom Component – Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?d4wfmvhz61z8dad

Link bài giảng Custom Component – Pdf:

http://www.mediafire.com/?116y3t298f4sfxz

Trong Topic này Tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số công cụ hỗ trợ thiết kế cũng như cách làm Documentation trong môi trường .Net.

– Cách tự viết Custom Control

– Cách sử dụng Third Party component: DotnetBar,Infragistics, Xceed Studio, Syncfusion Essential, Componentone Studio

– Cách sử dụng công cụ quản lý source code: TortoiseSVN – Assembla.

– Cách sử dụng công cụ Generate Documentation: Apexsql tool, Ichm, cách viết Xml comments

– Công cụ tạo các diagram: MS Visio, Rational Rose

Trong mỗi phần đều có các bài tập yêu cầu, các bạn cần hoàn thành nó. Ứng với mỗi bài tập các bạn tự chọn 1 Project mà mình thích rồi tiến hành thực hiện nó.

Chúc các bạn thành công!