Báo cáo thị trường IT Việt Nam 2021 – Developers Recruitment State

Cám ơn Topdev Các Cộng Sự đã xuất bản “Báo cáo thị trường IT Việt Nam 2021 – Developers Recruitment State”Top công nghệ được trả lương cao nhất trong danh sách có thể được chia thành 2 nhóm lớn:

💸High tech liên quan đến xu hướng AI / ML (Kubernetes, TensorFlows, Python)

💸Điện toán đám mây (AWS, GCP, Azure).

Đây là hệ quả của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn thế giới cũng như tác động đáng kể từ Covid-19. Sau danh sách này, các công nghệ cơ bản liên quan đến phát triển web, hệ thống và thiết bị di động vẫn có thứ hạng cao đáng kể. Mặc dù có sự sụt giảm đáng kể về các kỹ năng kiểu cũ trên thiết bị di động so với đầu năm 2010 cùng làn sóng “di động đầu tiên”, các nền tảng mới dành cho Phát triển di động vẫn khẳng định được giá trị của mình với mức lương cao hơn so với các nền tảng công nghệ thông thường khác.

Chi tiết báo cáo tại đây:

Leave a Reply

Your email address will not be published.