Lập trình Đồng hồ thông minh-android wear

Để nghiên cứu lập trình đồng hồ thông minh – android wear, các bạn có thể tìm đọc những cuốn giáo trình sau:

1) Beginning Android Wearables, here

2) Professional Android Wearables, here

3) Google Building Apps for Wearables, here

=====================================================

Dưới đây là danh sách các bài học lập trình đồng hồ thông minh – Android Wear, Tui sẽ cập nhật mới khi có thời gian.

  1. Bài 1: Bắt đầu lập trình đồng hồ thông minh Android Wear
  2. Bài 2: Cách đóng gói để xuất bản ứng dụng Đồng Hồ Thông Minh
  3. Bài 3: Cách kết nối máy ảo Genymotion với máy ảo Android Wear

Leave a Reply