ASP.NET MVC

Đây là tài liệu của môn ASP.MVC, bao gồm:

  1. Slides môn học
  2. Các source code và CSDL liên quan ứng với mỗi bài học
  3. Bộ bài tập tương ứng
  4. Project tổng hợp hoàn chỉnh – BookStore

Cách học như sau:

Bước 0) Cài Visual Studio theo hướng dẫn (phải cài cho đúng như hướng dẫn): https://duythanhcse.wordpress.com/2019/04/03/huong-dan-tai-cai-dat-va-su-dung-visual-studio-2019/

Bước 1) Các bạn học kỹ từng Slide để hiểu rõ nguyên lý của nó. Mỗi Slide có thực hành đi kèm

Bước 2) Sau đó sẽ xem Bộ tài tập (xem Module 9: Hướng Dẫn Làm Dự Án Mẫu BOOKS  STORE). Tự thực hành theo từng bước để có thể làm được 1 dự án mẫu từ A->Z

Bước 3) Code Dự án mẫu + CSDL : Là dự án Books Store đã được Sinh Viên làm theo mẫu, nếu trong quá trình tự thực hành mà lỗi không hiểu thì có thể tham khảo code.

STTBài họcSlidesCSDLSource Code
1Giới thiệu môn học Tải
2Tổng Quan Về ASP.NET MVC Tải Tải Tải 1 , Tải 2
3Tương Tác Cơ Sở Dữ Liệu với LINQ trong MVC Tải Tải Tải
4Điều khiển dữ liệu-Controller Tải Tải Tải
5Tổ chức và điều hướng Website Tải Tải Tải 1, Tải 2
6Kỹ thuật sinh giao diện trong MVC Tải Tải Tải
7Các đối tượng quan trọng thường dùng trong MVC Tải Tải Tải
8Kiểm lỗi và Triển khai Website Tải Tải Tải
9Bộ bài tập Tải
10Code Dự án mẫu + CSDL Tải Tải

Nếu cảm thấy hữu ích thì hãy Ủng hộ Tui 1 ly cafe sữa đá lề đường 

STK: 0101146302
Chủ TK: Trần Duy Thanh
Ngân Hàng: Đông Á, chi nhánh Gò Vấp

Leave a Reply