CDTH10ALT – Danh sách sinh viên đăng ký Assembla

Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT đang học môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm:

Đây là danh sách đăng ký Assembla và đăng ký tên đề tài môn học

Các sinh viên kiểm tra lần cuối để hiệu chỉnh thông tin cho chính xác

Những sinh viên nào chưa đăng ký Assembla cho lớp trưởng thì mau chóng nộp về cho Lớp Trưởng để cập nhật, hạn chót là ngày 28/02/2013( các sinh viên trễ hẹn đã bị trừ 1 điểm bài tiểu luận và trừ  1 điểm bài tập về nhà.). Nếu sau ngày 28/02/2013 vẫn chưa nộp về cho lớp trưởng thì sẽ bị cấm thi môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.