Tặng 14 khóa học lập trình khi cung cấp minh chứng Ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19

Chương trình tặng 14 khóa học đã kết thúc vận động trong 7 ngày(ngày kết thúc là 31/08/2021)

👉Tổng Số người ủng hộ quỹ Vaccine của Chính Phủ: 283🧑‍

👉Tổng Số mã kích hoạt khóa học đã gửi tới mọi người: 3.962

👉Tổng giá trị Khóa học đã gửi tới mọi người: 💸1.981.000.000 VNĐ

🥰Danh sách tổng hợp 283 người ủng hộ quỹ Vaccine của Chính Phủ xem tại đây (Tui xóa Email, số tiền):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRZY3Crz1JEQ7zoK_bu0p3k9fi2TDcz2wuypM1DLjxqHbNJgS6C4yCHPiG464b362uLFGl0LxomWT1V/pubhtml?gid=0&single=true

================================

Nhà nước vẫn đang cần sự chung tay giúp sức của mọi người. Đây là kênh thông tin chính thức của Chính Phủ:

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin trong link dưới đây của chính phủ:

https://quyvacxincovid19.gov.vn/

================================

Chương trình tặng 14 khóa học lập trình khi cung cấp minh chứng Ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19 (không quan tâm số tiền đóng góp).

Chương trình tặng khóa học sẽ kết thúc vào ngày 31/08/2021

Minh chứng ủng hộ phải từ ngày 25/08/2021 tới ngày 31/08/2021

Cổng thông tin điện tử Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19 kêu gọi đồng bào tham gia ủng hộ cho “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” của Chính phủ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Mọi sự ủng hộ của người dân xin gửi vào tài khoản “Quỹ vắc-xin phòng chống Covid-19” bằng cách nhập đầy đủ thông tin trong link dưới đây của chính phủ:

https://quyvacxincovid19.gov.vn/

Các bạn cần chụp hình minh chứng và submit tại đây, Tui sẽ check cuối ngày để gửi:

Bạn cần đăng nhập gmail của bạn để upload được File, vì cần tính xác thực tránh gian dối:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceeRfmkgZwEBCNVL6kStBwi2FL1kF2dDGJOL8oC3cz9PvnHg/viewform

Khi các bạn cung cấp minh chứng, Tui tặng ngay 14 khoa học online. Các khóa bao gồm:

1)C++:

https://unica.vn/thanh-thao-c-qua-108-bai-hoc?aff=11929
2)CTDL tập 1:

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat-tap-1?aff=11929
3)CTDL tập 2:

https://unica.vn/cau-truc-du-lieu-giai-thuat-tap-2?aff=11929
4) Java oop

https://unica.vn/lap-trinh-java-trong-4-tuan?aff=11929
5) android cơ bản

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-co-ban?aff=11929
6) Android nâng cao:

https://unica.vn/la-p-tri-nh-android-nang-cao?aff=11929
7) Web API

https://unica.vn/lap-trinh-restful-webservice-trong-6-tuan?aff=11929

8) C# cơ bản:

https://unica.vn/toan-tap-ngon-ngu-lap-trinh-c?aff=11929
9) C# nâng cao:

https://unica.vn/lap-trinh-winform-voi-c-10-ung-dung?aff=11929
10) Tăng tốc lập trình với LINQ:

https://unica.vn/lap-trinh-linq-toan-tap?aff=11929

11) Lập trình Kotlin:

https://unica.vn/lap-trinh-android-toan-tap-voi-kotlin?aff=11929

12) Lập trình Python cơ bản

https://unica.vn/lam-chu-python-trong-4-tuan?aff=11929

13) Lập trình Zalo SDK:

https://unica.vn/lap-trinh-zalo-voi-android-sdk?aff=11929

14) Thành thạo Excel qua giải đề thi:

https://unica.vn/thanh-thao-excel-qua-giai-de-thi?aff=11929