Đọc và Suy Ngẫm

Những gì mình không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, những gì mình làm được thì người khác vẫn có thể làm tốt hơn. Hãy luôn khiêm tốn, luôn học hỏi, luôn không ngừng rèn luyện kiến thức và đạo đức để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn, sống có ích hơn.

TDT

Những tia hi vọng bé nhỏ của một ai đó có thể bị cuốn trôi nếu chúng ta không biết lắng nghe và thấu cảm.

TDT


Xét cho cùng, ở đời ai cũng khổ. Người khổ cách này, người cách khác. Bí quyết là biết tìm cái vui trong cái khổ. Vì chỉ sống thôi cũng đã quý lắm rồi. Người ta không bao giờ nên phí phạm cái sống, coi thường sự sống.

Nhà văn Thạch Lam

Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Làm và đọc nhiều thứ làm cho tán lực. Mắt nhìn và tai nghe, mỗi thứ có diệu dụng. Khổng Giáo chữa bệnh ngoài da. Phật giáo chữa bệnh trong cốt tủy. Chữ hiếu trong Đạo Phật khác Khổng. Tu cũng là hình thức báo hiếu cha mẹ, cả cha mẹ các đời trước.

Họa sĩ Nguyễn Gia Trí

Kẻ nào không quan tâm tới người khác, chẳng những sẽ gặp nhiều sự khó khăn nhất trong đời, mà còn là người có hại nhất cho xã hội. Hết thảy những kẻ thất bại đều thuộc hạng người đó.

Alfred Adler


Leave a Reply