Thơ – Hãy bỏ ngoài tai Mẹ nhé

Tất cả vì sự nghiệp Giáo Dục!
Data Science Lab building! Room 407, KMOU


Lại 1 ngày 2h sáng nữa trôi qua!
Bước chân kẻ độc hành như tê dại
Liêu xiêu về phòng dưới cơn cuồng phong của biển cả
Ồ kìa sao ta nghe tiếng trống bụng đói cồn cào
Họ hàng ơi, hãy hỏi thăm ta thay vì trách móc
Ta đau lòng khi nghe tiếng Mẹ khóc buồn phiền vì người thân
Cuộc đời Mẹ đã khổ biết bao
Con vẫn nhớ hàng đêm Mẹ khóc bên những nong tằm
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời
Mẹ còn nhớ không đôi bàn tay ấy?
Đã vuốt 2 má con đến máu chảy
Bởi sự cùng cực của đời
Nay gần đất xa trời
Cớ sao còn nghe những lời vô cảm
Lòng mẹ đau, nước mắt Mẹ rơi
Trái tim con đớn đau chừng nào
Hãy bỏ ngoài tai Mẹ nhé!
Những kẻ hay trách móc
Là những kẻ đầy nhóc lỗi lầm
Nhưng họ không nhận ra
Bởi sự về hùa, nhỏ mọn, hẹp hòi, ích kỷ, nông cạn thâm căn cố đế


2h sáng ngày 13.04.2022

Leave a Reply