Mua sách tặng khóa học Online tránh Virus Corona

Virus thì ở nhà học Online cho chắc cú!

Các tín đồ Online Hãy đăng ký mua Sách lập trình: shorturl.at/cuC26 để được tặng Khóa học online tương ứng (mỗi cuốn giáo trình sẽ được tặng 1 khóa online tương ứng).

📕Khóa học online qua Video tại đây: https://unica.vn/?aff=11929

📕Nội dung Sách Kỹ thuật lập trình cơ bản:
http://teacher.uelstore.com/books/Ky-Thuat-Lap-Trinh-Co-Ban.pdf

📕Nội dung Sách Android cơ bản:
http://teacher.uelstore.com/books/Mobile-Co-Ban.pdf


📕Nội dung Sách Android nâng cao:
http://teacher.uelstore.com/books/Mobile-Nang-Cao.pdf

Thầy Thanh

One thought on “Mua sách tặng khóa học Online tránh Virus Corona”

Leave a Reply