Giới thiệu AngularJS và cách triệu gọi Webservice

Chào các bạn

Để giúp các bạn lướt nhanh qua AngularJS, Tui có xây dựng một ứng dụng SPA để truy suất dữ liệu từ Webservice bằng AngularJS, chí tiết lý thuyết và thực hành AngularJS trong Video dưới đây:

Soure Code AngularJS: http://www.mediafire.com/file/gwg9ah627b4j42h/SPA_AngularJS_Webservice.rar

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.