Thông báo dành cho sinh viên Phạm Thị Thùy Dương – NCTH3A

Vì lý do bất khả kháng nên Thầy sẽ cho phép em  Phạm Thị Thùy Dương (mã số 09100241) tự học ở nhà và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

+ Đọc hiểu các phần bài giảng của môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm

+ Làm bài tập đầy đủ, nộp bài tập trên trang Assembla

+ làm đề tài theo yêu cầu

+ thường xuyên xem thông báo trên blog này

Các sinh viên trong lớp có trách nhiệm thông báo, giúp đỡ bạn Dương hòan thành môn học đúng tiến độ (bao gồm bài tập yêu cầu, đề tài, các đọan code khó hiểu…)

Thầy Thanh.

ps: điểm danh Thầy sẽ miễn tòan bộ, Thầy chúc em mau chóng bình phục sau tai nạn để kịp dự thi tốt nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.