Bài giảng LINQ – Language Integrated Query

Link bài giảng LINQ  bằng Slide Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?ee9qnbhfn02m9f6

Topic này Tôi muốn hướng dẫn các bạn cách lập trình với LinQ, toàn bộ bài giảng đều năm hết trong link download ở trên, rất cụ thể, có đính kèm các ví dụ. Các bạn cố gắng đọc hiểu lý thuyết sau đó nhìn vào các ví dụ Tôi đã đưa ra để làm theo từ đó có thể tự làm các project nâng cao. Trong bài giảng này chủ yếu Tôi tập trung vào LINQ to Object và LINQ to SQL. Để giúp thuận tiện cho việc làm theo ví dụ mẫu Tôi đã nhúng cơ sở dữ liệu Petshop vào trong bài giảng Powerpoint, các bạn double click vào biểu tượng để giải nén sau đó attach vào Sql Server 2008.

Cuối mỗi phần đều có bài tập yêu cầu phải thực hiện, các bạn cố gắng hoàn thành.

Chúc các bạn thành công

One thought on “Bài giảng LINQ – Language Integrated Query”

Leave a Reply

Your email address will not be published.