Điểm tổng kết CĐPTPM – CDTH9ALT

Điểm tổng kết môn CĐPTPM lớp CĐTH9ALT

http://www.mediafire.com/?xobqnbvbvrcvo55(Mới – 08h00 ngày 17/04/2012 – FINAL)

Các em làm người chấm bài rất khó chịu khi các em lớn rồi mà đối phó bằng cách sao chép bài của bạn, các em có cảm thấy xấu hổ không? khi vì sự lười biếng ỷ lại của các em mà làm những người khác phải Vạ lây. Đề tài làm cũng sao chép phiên bản cũ rồi upgrade lên phiên bản mới, làm như vậy để được cái gì? được điểm cao? sao chép mà còn để nguyên email và thông tin của người viết chương trình trong coding.

Rất nhiều em sau ngày 13/04/2012 vẫn chưa nộp bài tập – lab – đề tài vào email của Thầy: tranduythanh@hui.edu.vn hoặc tranduythanh.fit@gmail.com

Lý do phải nộp tất cả qua email Thầy đã không báo từ rất lâu.

Cột 0 điểm là cột chưa nộp bài. Những cột điểm kém là do copy + paste hoặc làm dối.

Mọi khiếu nại về kết quả học tập các em email tới tranduythanh@hui.edu.vn hạn chót là hết ngày 16/04/2012. Sau thời gian này kết quả sẽ nhập vào hệ thống Edu của nhà trường, mọi sửa đổi dữ liệu sẽ không được chấp nhận.

Những em nào đã nộp mà vẫn không có điểm thì có thể các em gửi email bị lỗi Thầy không nhận được. Các em phải Forward lại toàn bộ email bài tập – lab – đề tài lại cho Thầy.

Thầy Thanh.

One thought on “Điểm tổng kết CĐPTPM – CDTH9ALT”

  1. EM CHƯA THẤY THẦY NÀO LẠI TẬN TÌNH CHỈ BẢO CHO SINH VIÊN NHƯ THẦY. GIÁ MÀ EM CÓ THỂ ĐƯỢC HỌC THẦY THÌ THẬT HẠNH PHÚC.HI

Leave a Reply