Các Mô Hình Máy Học khai phá dữ liệu

Tui có build 3 mô hình máy học để khai phá dữ liệu, Tui đã xuất bản lên hệ thống Nuget của Microsoft, các bạn có thể tham chiếu tới sử dụng, có đầy đủ mã lệnh minh họa, các mô hình này gồm:

🥋Mô hình SApriori https://www.nuget.org/packages/SAprioriModel/, dùng để dự báo hành vi mua hàng của khách hàng theo mùa, theo thời gian. Mô hình cung cấp 2 tập dataset để test, small dataset khoảng 37 records, large dataset khoảng hơn 172.000 records. Mô hình sẽ trả về kết quả chi tiết của các luật kết hợp, cho phép xuất kết quả ra Excel. Có source code minh họa cách sử dụng. Việc áp dụng mô hình này vào phân tích hoạt động kinh doanh sẽ đem lại nhiều hiệu quả, từ các kết quả mà các luật kết hợp trả về, ta có thể lựa chọn các phương pháp tiếp cận khách hàng cũng như kế hoạch nhập hàng tốt hơn.


🏤Mô hình máy học hoàn chỉnh “ML.RealEstatehttps://www.nuget.org/packages/ML.RealEstate/ để dự báo giá nhà, Mô hình này tui đã xuất bản lên hệ thống Nuget của Microsoft, các bạn có thể tham chiếu sử dụng để viết ra ứng dụng dự báo giá nhà cho riêng mình. Trong dự án minh họa này Tui mới chỉ thu thập 2353 giao dịch nhà ở riêng lẻ của TP.HCM, dự trù 2023 Tui sẽ cập nhật dataset cho mô hình nó học lên khoảng 100.000 giao dịch để có được mô hình chất lượng tốt hơn (hàng ngày Tui đang cố gắng thu thập khoảng 300 giao dịch)

👩‍💼Trong thư viện này Tui có hướng dẫn chi tiết cách lập trình và có 1 dự án mẫu cách sử dụng “ML.RealEstate”, cũng như dataset. Các bạn quan tâm có thể sử dụng.

👉Lưu ý cần đọc các bài về máy học mà Tui đã trình bày trên blog để nắm được cơ chế trước đã: https://duythanhcse.wordpress.com/machine-learning-ml-net/


🥰Mô hình máy học “ML.Emotionhttps://www.nuget.org/packages/ML.Emotion/ để phân tích cảm xúc của khách hàng từ các feedbacks của họ về dịch vụ cũng như sản phẩm. Mô hình này Tui đưa ra 3 khung cảm xúc “Blame” – trách móc , “Neutral” – trung lập và “Compliment” – Khen ngợi. Tui có cung cấp phần mềm mẫu để các bạn biết cách sử dụng mô hình này. Việc nắm bắt được cảm xúc của khách hàng nó rất quan trọng trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và sản phẩm, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published.