Full khóa học lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Để học được khóa Lập trình Cơ sở dữ liệu với Java này bắt buộc các bạn phải có kiến thức về lập trình hướng đối tượng với Java trước. Trong chương trình tặng 14 khóa học khi cung cấp minh chứng ủng hộ quỹ vaccine của Chính Phủ Tui đã tặng các bạn rồi, bây giờ Tui tặng thêm khóa Lập trình cơ sở dữ liệu với Java, Khóa này Tui publish trên youtube các bạn tham khảo.

Muốn học khóa lập trình hướng đối tượng với thì đăng ký học Java OOP tại đây.

hoặc muốn học các khóa khác thì vào https://unica.vn/?aff=11929 tìm Trần Duy Thanh, rồi chọn Khóa học phù hợp

Ngoài ra Tui có viết các bài Blog khá chi tiết về Java Backend, các bạn có thể tham khảo tại đây:

https://duythanhcse.wordpress.com/java/java-backend/

Các câu hỏi về lập trình vui lòng vào public group:
https://www.facebook.com/groups/communityuni/

Chương trình học cụ thể của Khóa này như sau:

Khóa học cung cấp kiến thức nâng cao của ngôn ngữ lập trình java .
-Xử lý giao diện
-Tiếp cận được 4 loại hệ cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle.
-Nắm chắc các kiến thức về JDBC như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu…
-Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java
-Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu.

Học liệu: Bao gồm Slide từng bài học và source code của từng bài học, tải ở đây.

Full link khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java trên Youtube:

Số lượng Video: 63

Thời lượng: 24 giờ 33 phút

Dung lượng: 55.9 GB Full HD

Video theo từng bài học:

STTBài họcLink học
Chương ILập trình Java OOP (đã tặng) 
  https://unica.vn/lap-trinh-java-trong-4-tuan?aff=11929  (đã tặng)
Chương 2Lập trình xử lý giao diện cơ bản trong java 
Bài 1Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel Link học
Bài 2Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng  Link học
Bài 3o        JLabel
o        JTextField
o        JButton
– Các kỹ thuật gán sự kiện
  Link học
Bài 4o        Cách tạo Border, Border Title
o        JTextArea, JScrollPane
o        JCheckBox, JradioButton, ButtonGroup
  Link học
Bài 5o        JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)  Link học
Bài 6Project thực tế  Link học
Chương 3Lập trình xử lý giao diện nâng cao trong java 
Bài 1o        Split Panes, Jtable  Link học
Bài 2JTree  Link học
Bài 3o        JMenuBar
o        ContextMenu
o        JToolbar
  Link học
Bài 4o JTabbedPane  Link học
Bài 5Các loại Dialog thường dùng  JoptionPane, JFileChooser…  Link học
Bài 6Project thực tế  Link học
Chương 4Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access 
Bài 1Giới thiệu về Microsoft Access  Link học
Bài 2Cách kết nối Microsoft Access bằng ucanaccess  Link học
Bài 3Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 4Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 5Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 6Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 7Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 8Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 9Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 10Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access  Link học
Bài 11Project thực tế  Link học
Chương 5Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server 
Bài 1Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server  Link học
Bài 2Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC  Link học
Bài 3Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 4Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 5Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 6Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 7Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 8Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 9Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 10Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 11Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Server  Link học
Bài 12Project thực tế  Link học
Chương 6Lập trình Cơ sở dữ liệu với MySQL 
Bài 1Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL  Link học
Bài 2Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC  Link học
Bài 3Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 4Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 5Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 6Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 7Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 8Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 9Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 10Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong MySql  Link học
Bài 11Project thực tế  Link học
Chương 7Lập trình Cơ sở dữ liệu với Oracle 
Bài 1Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle  Link học
Bài 2Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7  Link học
Bài 3Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 4Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 5Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 6Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 7Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 8Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 9Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 10Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle  Link học
Bài 11Project thực tế  Link học
Chương 8Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA 
Bài 1Giới thiệu JPA(Java Persistence API)  Link học
Bài 2Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate-JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)  Link học
Chương 9Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse 
Bài 1Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse  Link học
Bài 2Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse  Link học
Chương 10Tổng kết khóa học 
Bài 1Kết xuất dự án ra file jar  Link học

Ngoài ra Tui có viết các bài Blog khá chi tiết về Java Backend, các bạn có thể tham khảo tại đây: https://duythanhcse.wordpress.com/java/java-backend/

Leave a Reply

Your email address will not be published.