Cài đặt platform Trí tuệ nhân tạo Rasa trên Windows

Rasa là một trong các nền tảng Trí Tuệ Nhân Tạo mã nguồn mở cho hạng mục hội thoại hàng đầu hiện nay, nó hỗ trợ cho các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa trên quy mô lớn. Có thể tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau. Việc ứng dụng nó vào công việc Tư vấn, Giáo dục, Kinh doanh… sẽ rất hiệu quả.

Trang chủ AI Rasa https://rasa.com/

Image source: SpaceO

Chúng ta có thể build Rasa trên private cloud hay public cloud.

Bài này Tui sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước cách cài đặt con AI Rasa trên Windows 64bit như thế nào.

Bước 0:

Bạn nên cài đặt Visual Studio 2019, cách cài đặt chi tiết Tui có hướng dẫn ở đây:

Có thể RASA không cần cài đặt visual 2019, nhưng tôi nghĩ bạn nên cài đặt nó vì nó sài một số thư viện liên quan.

Sau đó cài Python 3.8. Link cài đặt ở đây:

https://www.python.org/downloads/release/python-380/

Bước 1:

Sau khi cài xong Visual Studio 2019 và Python 3.8. Ta tiến hành cài đặt thư viện hỗ trợ visual C++

Link download thư viện hỗ trợ visual C++ ở đây:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/the-latest-supported-visual-c-downloads-2647da03-1eea-4433-9aff-95f26a218cc0

khi vào link trên, bạn sẽ thấy giao diện hiển thị như dưới đây:

Ta bấm vào link file VC_redist.x64.exe để tải, dung lượng khoảng 24.578 KB

Double Click vào VC_redist.x64.exe để cài đặt.

Check “I agree to the license terms and conditions” và sau đó click install

Ta chờ cho nó cài đặt hoàn tất, sau đó nhấn nút Restart để khởi động lại máy:

Bước 2:

Sau khi khởi động máy xong, ta tiến hành cài Anaconda.

Ta vào link: https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/

Màn hình dưới đây xuất hiện:

Ta nhấn vào link download the Anaconda installer ở trên.

Sau đó nó sẽ hiển thị phiên bản để tải, bạn chọn Download:

Chọn thư mục để lưu Anaconda installer:

Click save và chờ nó tải….

Ở trên là đã tải hoàn tất.

Giờ ta Click vào file Anaconda vừa tải về để install.

Click Next để tiếp tục

Click I agree để đồng ý cài.

Check All users và click Next

Chọn nơi cài đặt (để mặc định như trên OK) rồi bấm Next

Checked 2 lựa chọn ở trên rồi bấm Install.

Ta chờ cho nó cài đặt khi nào tới màn hình Completed dưới đây thì bấm Next:

Nhấn Next màn hình sau sẽ xuất hiện:

Tiếp tục nhấn Next

Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt Anaconda.

Bước 3:

Cài đặt Rasa.

Ta mở màn hình Anaconda Prompt

Trong màn hình start, tìm anaconda rồi chọn Anaconda Prompt, nhấn Enter, màn hình lệnh Anaconda sẽ xuất hiện như dưới đây:

Bước 3.1: Tạo rasa_install_demo (dĩ nhiên bạn có thể đặt tên khác)

Gõ lệnh sau vào dấu nhắc lệnh của prompt:

[code language=python]
conda create –name rasa_install_demo python==3.8
[/code]

xem hình:

Nhấn phím Enter để hệ thống thực hiện:

Chờ nó thực hiện tiếp…, sau đó nó hiện thị ra màn hình dưới đây:

y và nhấn enter, chờ nó cài đặt tiếp:

Tiếp tục chờ cho tới khi nó ra màn hình sau:

Như vậy bước tạo rasa_install_demo đã hoàn tất.

Bước 3.2: Activate rasa_install_demo 

Dùng lệnh sau:

[code language=python]
conda activate rasa_install_demo
[/code]

Xem hình:

Gõ lệnh xong thì nhấn enter để activate

Như vậy đã activate thành công. Bạn chú ý nó xuất hiện:

(rasa_install_demo) C:\Users\thanh>

Bước 3.3: Cài đặt ujson

gõ lệnh sau:

[code language=python]
conda install ujson
[/code]

Xem hình:

Gõ lệnh xong thì nhấn enter để cài đặt:

Ta nhập y rồi gõ enter:

Nhấn enter để cài đặt, chờ nó cài hoàn tất, dưới đây là màn hình sau khi cài ujson thành công:

Bước 3.4: Cài đặt tensorflow

Dùng lệnh sau:

[code language=python]
conda install tensorflow
[/code]

Xem hình:

Nhấn Enter và chờ nó cài đặt:

Tiếp tục chờ….

Thấy màn hình trên xuất hiện thì nhập y và nhấn enter.

Tiếp tục chờ…

Màn hình trên xuất hiện tức là đã hoàn tất bước cài đặt Tensorflow.

Bước 3.5: Đây là bước thực sự cài đặt rasa

gõ lệnh sau:

[code language=python]
pip install rasa
[/code]

Xem hình:

Sau khi gõ lệnh, nhấn Enter để tiến hành cài rasa.

Tiếp tục chờ trong hạnh phúc….

Chờ tiếp thôi, chứ biết làm sao bây giờ….

Màn hình trên xuất hiện tức là đã hoàn tất bước cài đặt rasa.

Chưa đâu, phải double check lại để chắc chắn rằng đã cài đặt xong rasa. Nghiệp nặng hay nhẹ nó nằm ở bước double check.

Bước 3.6: Double check để đảm bảo rằng rasa đã cài hoàn tất và không bị lỗi.

dùng lệnh sau:

[code language=python]
rasa -h
[/code]

Xem hình:

Gõ lệnh xong thì nhấn Enter để double check.

Nếu màn hình sau xuất hiện tức là bạn đã thực sự cài đặt con AI Rasa thành công:

Chúc mừng bạn đã làm tới bước này.

Các bài sau nếu có thời gian Tui sẽ hướng dẫn sách thức sử dụng hệ thống Rasa để làm quen với nền tảng trí tuệ nhân tạo mà Rasa đã hỗ trợ. Ta có thể tự build sản phẩm riêng của mình về hệ thống chatbot dựa trên nền tảng AI của Rasa.

See you then!

One thought on “Cài đặt platform Trí tuệ nhân tạo Rasa trên Windows”

Leave a Reply

Your email address will not be published.