Python cơ bản

Hiện nay ngôn ngữ lập trình Python ngày càng vươn lên hàng top, nhu cầu tuyển dụng cũng khá lớn. Để đáp ứng nhu cầu đó, Tui biên soạn học liệu cho môn “Kỹ thuật lập trình với Python” hi vọng sẽ giúp chút ít kiến thức cho mọi người.

python

Mục tiêu môn học:

Cung cấp các kiến thức nền tảng về máy tính để sinh viên có cơ sở vận hành tốt máy tính và sử dụng những tính năng thông dụng của nó. Điều quan trọng nhất là sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình bằng ngôn ngữ Python để định hướng phát triển các phần mềm ứng dụng phục vụ cho các môn học sau, là cơ sở kiến thức kỹ năng để định hướng phát triển trong xây dựng ứng dụng cho các phần mềm ứng dụng trong Phân tích kinh doanh và trí tuệ nhân tạo.

Nội dung môn học:

STT Nội dung Lý thuyết Thực hành
1 Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình 3 3
2 Các khái niệm cơ bản 3 3
3 Các biểu thức điều kiện và vòng lặp 6 6
4 Hàm trong Python 6 6
5 Xử lý chuỗi 3 3
6 Xử lý danh sách 3 3
7 Xử lý tập tin 3 3
8 Thiết kế giao diện với tkinter 3 3
Tổng cộng 30 30

Nếu cảm thấy hữu ích thì hãy Ủng hộ Tui 1 ly cafe sữa đá lề đường 

STK: 0101146302
Chủ TK: Trần Duy Thanh
Ngân Hàng: Đông Á, chi nhánh Gò Vấp


+Đề cương môn học: Tải tại đây

+ Bộ slides đầy đủ:

00-Giới thiệu môn học Kỹ thuật lập trình với Python: Tải tại đây

01-Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình: Tải tại đây

02-Các khái niệm cơ bản: Tải tại đây: Tải tại đây

03-Các biểu thức điều kiện và vòng lặp: Tải tại đây

04-Hàm trong Python: Tải tại đây

05-Xử lý chuỗi: Tải tại đây

06-Xử lý danh sách: Tải tại đây

07-Xử lý tập tin: Tải tại đây

08-Thiết kế giao diện với tkinter: Tải tại đây

+ Bộ Bài tập đầy đủ:

Phần bài tập gồm có 9 Module, gồm 69 trang, có đầy đủ hướng dẫn và các bài tập tự rèn luyện:

MODULE 1-GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH (từ trang 3)
MODULE 2-CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (từ trang 15)
MODULE 3-CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN VÀ VÒNG LẶP (từ trang 19)
MODULE 4-HÀM TRONG PYTHON (từ trang 27)
MODULE 5-XỬ LÝ CHUỖI (từ trang 35)
MODULE 6-XỬ LÝ DANH SÁCH (từ trang 39)
MODULE 7-XỬ LÝ TẬP TIN (từ trang 45)
MODULE 8-THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER (từ trang 56)
MODULE 9-THƯ VIỆN HỖ TRỢ XỬ LÝ MACHINE LEARNING (từ trang 67)

Tải bộ bài tập đầy đủ tại đây

Source code Python liên quan tới các kiến thức trong môn học:

Tải source code ở đây

Ngoài ra các bạn có thể đăng ký học qua Video nếu muốn:  https://unica.vn/lam-chu-python-trong-4-tuan?aff=11929


Một số bài Blog về Python:

Bài 01: Có nên học lập trình Python?

Bài 02. Cách tải và cài đặt Python

Bài 03. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

Bài 04: Tạo Project Python trong PyCharm

Bài 05: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

Bài 06: Cách ghi chú lệnh trong Python

Bài 07: Các toán tử thường dùng trong Python

Bài 08: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python

còn nữa…..

Leave a Reply