Kotlin cơ bản đến nâng cao

Khóa học Kotlin qua Video:

https://unica.vn/lap-trinh-android-toan-tap-voi-kotlin?aff=11929


ebookotlin

Bạn cần tải tài liệu Kotlin định dạng Ebook(Word) tại đây:

https://tranduythanh.com/2017/06/15/tai-lieu-kotlin-tieng-viet/

Chuỗi bài học Kotlin từ cơ bản đến nâng cao trên Blog

Các bạn cần nắm chắc kiến thức ngôn ngữ lập trình Kotlin trước khi qua các loại khác như: Server Side, Javascript, Native, Android…. Hãy học từ gốc!

Dưới này Tui sẽ hướng dẫn chi tiết học gốc gác Kotlin từ A->Z để các bạn có thể tự mở rộng thêm

Tăng tốc lập trình Android với Kotlin

Kotlin đã trở thành ngôn ngữ chính thức lập trình Android

Bài 1: Có nên học Kotlin?

Bài 2-Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

Bài 3-Tạo ứng dụng Kotlin đầu tiên

Bài 4-Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

Bài 5 – Các cách ghi chú quan trọng khi lập trình Kotlin

Bài 6-Kiểu dữ liệu và cách khai báo biến trong Kotlin

Bài 7 – Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Bài 8 – Các toán tử quan trọng trong Kotlin

Bài 9- Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin

Bài 10- Cấu trúc điều khiển if else trong Kotlin

Bài 11-Biểu thức when trong Kotlin

Bài 12-Vòng lặp for trong Kotlin

Bài 13-Vòng lặp while trong Kotlin

Bài 14-Vòng lặp do while trong Kotlin

Bài 15-Xử lý biệt lệ trong Kotlin

Bài 16-Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

Bài 17-Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin

Bài 18- Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 19- Xử lý mảng một chiều trong Kotlin

Bài 20- Xử lý mảng hai chiều trong Kotlin

Bài 21-Collections trong Kotlin

Bài 22-Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin – phần 1

Bài 23-Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin – phần 2

Bài 24-Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin – phần 3

Bài 25-Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin – phần 4

Bài 26-Lập trình hướng đối tượng trong Kotlin – phần 5

Bài 27-Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin-OOP phần 6

Bài 28-Extensions Method trong Kotlin-OOP phần 7

Bài 29-Xử lý Text File trong Kotlin

Bài 30-Xử lý Serialize File trong Kotlin

Bài 31-Xử lý XML File trong Kotlin

Bài 32-Xử lý JSon trong Kotlin – Bài 1

Bài 33-Xử lý JSon trong Kotlin – Bài 2

Bài 34-Đọc JSon tỉ giá hối đoái của Ngân Hàng Đông Á trong Kotlin – Bài 3

Bài 35-Thiết kế giao diện trong Kotlin – phần 1

Bài 36-Thiết kế giao diện trong Kotlin – phần 2

Bài 37-Thiết kế giao diện trong Kotlin – phần 3

Bài 38-Thiết kế giao diện trong Kotlin – phần 4

Bài 39-Thiết kế giao diện trong Kotlin – phần 5

Bài 40-Kết xuất Executable cho Kotlin [Kết thúc khóa học Kotlin]