Java JDBC

Tặng Full khóa học lập trình cơ sở dữ liệu với Java (link Youtube ở bên dưới)

Để học được khóa Lập trình Cơ sở dữ liệu với Java này bắt buộc các bạn phải có kiến thức về lập trình hướng đối tượng với Java trước. đăng ký học Java OOP tại đây.

hoặc muốn học các khóa khác thì vào https://unica.vn/?aff=11929 tìm Trần Duy Thanh, rồi chọn Khóa học phù hợp

Ngoài ra Tui có viết các bài Blog khá chi tiết về Java Backend, các bạn có thể tham khảo tại đây:

https://tranduythanh.com/category/lap-trinh-java/lap-trinh-java-backend/

Các câu hỏi về phần Java JDBC các bạn có thể comment tại trang này

Chương trình học cụ thể của Khóa này như sau:

Khóa học cung cấp kiến thức nâng cao của ngôn ngữ lập trình java .
-Xử lý giao diện
-Tiếp cận được 4 loại hệ cơ sở dữ liệu phổ biến: Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL và Oracle. (Bạn đang làm việc với loại CSDL nào thì chọn các video tương ứng để học, không nhất thiết phải học hết)
-Nắm chắc các kiến thức về JDBC như truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu…
-Tiếp cận được JPA để nâng cao hiệu suất lập trình cơ sở dữ liệu với Java
-Sau khi hoàn thành khóa học, có thể tự viết được dự án liên quan tới quản trị cơ sở dữ liệu.

Học liệu: Bao gồm Slide từng bài học và source code của từng bài học, tải ở đây.

Full link khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java trên Youtube:

Số lượng Video: 63

Thời lượng: 24 giờ 33 phút

Dung lượng: 55.9 GB Full HD

Nếu cảm thấy hữu ích thì hãy Ủng hộ Tui 1 ly cafe sữa đá lề đường 

STK: 0101146302
Chủ TK: Trần Duy Thanh
Ngân Hàng: Đông Á, chi nhánh Gò Vấp

Video theo từng bài học:

STT Bài học Link học
Chương I Lập trình Java OOP
  https://unica.vn/lap-trinh-java-trong-4-tuan?aff=11929
Chương 2 Lập trình xử lý giao diện cơ bản trong java
Bài 1 Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel  Link học
Bài 2 Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng   Link học
Bài 3 o        JLabel
o        JTextField
o        JButton
– Các kỹ thuật gán sự kiện
  Link học
Bài 4 o        Cách tạo Border, Border Title
o        JTextArea, JScrollPane
o        JCheckBox, JradioButton, ButtonGroup
  Link học
Bài 5 o        JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)   Link học
Bài 6 Project thực tế   Link học
Chương 3 Lập trình xử lý giao diện nâng cao trong java
Bài 1 o        Split Panes, Jtable   Link học
Bài 2 JTree   Link học
Bài 3 o        JMenuBar
o        ContextMenu
o        JToolbar
  Link học
Bài 4 o JTabbedPane   Link học
Bài 5 Các loại Dialog thường dùng  JoptionPane, JFileChooser…   Link học
Bài 6 Project thực tế   Link học
Chương 4 Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft Access
Bài 1 Giới thiệu về Microsoft Access   Link học
Bài 2 Cách kết nối Microsoft Access bằng ucanaccess   Link học
Bài 3 Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 4 Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 5 Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 6 Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 7 Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 8 Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 9 Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 10 Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access   Link học
Bài 11 Project thực tế   Link học
Chương 5 Lập trình Cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
Bài 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server   Link học
Bài 2 Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC   Link học
Bài 3 Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 4 Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 5 Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 6 Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 7 Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 8 Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 9 Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 10 Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 11 Sử dụng CallableStatement để truy suất Store Procedure trong Microsoft SQL Server   Link học
Bài 12 Project thực tế   Link học
Chương 6 Lập trình Cơ sở dữ liệu với MySQL
Bài 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL   Link học
Bài 2 Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC   Link học
Bài 3 Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 4 Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 5 Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 6 Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 7 Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 8 Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 9 Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 10 Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong MySql   Link học
Bài 11 Project thực tế   Link học
Chương 7 Lập trình Cơ sở dữ liệu với Oracle
Bài 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle   Link học
Bài 2 Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7   Link học
Bài 3 Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 4 Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 5 Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 6 Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 7 Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 8 Sử dụng PreparedStatement  để thêm mới dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 9 Sử dụng PreparedStatement  để thay đổi dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 10 Sử dụng PreparedStatement  để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle   Link học
Bài 11 Project thực tế   Link học
Chương 8 Lập trình cơ sở dữ liệu với JPA
Bài 1 Giới thiệu JPA(Java Persistence API)   Link học
Bài 2 Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate-JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)   Link học
Chương 9 Giới thiệu về Windowbuilder Pro Eclipse
Bài 1 Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse   Link học
Bài 2 Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse   Link học
Chương 10 Tổng kết khóa học
Bài 1 Kết xuất dự án ra file jar   Link học

Ngoài ra Tui có viết các bài Blog khá chi tiết về Java Backend, các bạn có thể tham khảo tại đây: https://tranduythanh.com/category/lap-trinh-java/lap-trinh-java-backend/

Slide bài giảng tổng hợp : http://www.mediafire.com/?d2w24s2nf4vn9yb

Bài tập thực hành trên lớp: http://www.mediafire.com/download/3ptxxa7iyb9q5du/Final_Java2_Excercise_2013.docx

Yêu cầu sinh viên phải in slide bài giảng và  bài tập thực hành,  và chuẩn bị bài tập trước khi vào phòng thực hành.

———————————————————————————————————————————————-

Tiến độ học tập dự kiến:

CHƯƠNG

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

SỐ TIẾT


THUYẾT

THỰC
HÀNH

BÀI
TẬ P

KIỂM
TRA

1

Thread and Multithreading

3

6

2

Collections

3

6

3

Networking

6

12

4

Database Connectivity

9

15

5

Java Server Pages(JSP)

9

21

?

Final Test

 

 

Nội dung chi tiết:

STT

CHI TIẾT BÀI GIẢNG

Thời gian
(Tiết)

Phương pháp
thực hiện

1

Multithreading

–     Threads introduction

–     Interrupting Threads

–     Thread States

–     Thread Properties

–     Synchronization

–     Callables and Futures

3

2

Collections

–     Collection Interfaces

–     Concrete Collections

–     Legacy Collections

3

3

Networking

–     Socket programming

–     Advanced Socket programming

–     Programming wiht User Datagram Protocol(UDP)

–     Remote Method Invocation(RMI)

6

4

Database Connectivity :JDBC

–     The Design of JDBC

–     The Structured Query Language

–     JDBC Installation

–     Basic JDBC Programming Concepts

–     Query Execution

–     Scrollable and Updatable Result Sets

–     Metadata

–     Row Sets

–     Transactions

9

6

Java Server Pages

–     Introduction

–     Architecture of JSP

–     Elements of JSP

–     Directives details

–     Implicit Object

–     Standard Actions

–     JavaBeans & Using it in JSP

–     Session Management

–     JSP Expression Language (EL)

–     Java Standard Tag Library (JSTL)

9

Leave a Reply