Tài liệu Xây Dựng Và Triển Khai Web Service Cho Ứng Dụng Di Động

Hiện nay, nhu cầu về sự tương tác giữa người dùng, giữa client – server trong các ứng dụng đang ngày càng nâng cao. Vì vậy, công nghệ Web Service được ra đời nhiều ưu điểm như: Có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng các giao thức và các chuẩn mở, nâng cao khả năng tái sử dụng…:

webserviceGiáo trình giúp sinh viên có thể:

-Tự xây dựng Web Service hoàn chỉnh sử dụng: LinQ, Entity Framework.

-Triển khai Web Service lên server.

-Tương tác giữa Web Service với ứng dụng trên thiết bị di động.

-Tương tác Web Service với các Web Service khác.

-Tự xây dựng dự án với Web Service hoàn chỉnh.

Chi tiết học liệu: https://duythanhcse.wordpress.com/web-service/