Bài 1: Sử dụng Remix IDE để lập trình Smart Contract trong Ethereum Blockchain

Ethereum tạo ra một số ngôn ngữ để hỗ trợ các dự án liên quan tới Blockchain. Trong đó có Solidity là ngôn ngữ được tạo ra với sứ mệnh chính là viết các dự án về Smart Contract. Ngoài ra hãng cũng phát triển IDE Remix rất nổi tiếng và tiện lợi trong quá trình lập trình cũng như biên dịch và test thử nghiệm các Contract (giới thiệu Smart Contract của Ethereum ở đây: https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.7/introduction-to-smart-contracts.html)

Bài này Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Remix IDE để lập trình và biên dịch các Contract mặc định online trên hệ thống https://remix.ethereum.org/. Ở bài sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Smart Contract hoàn toàn mới cũng như cách kết nối đồng bộ nó về máy Local.

Lần đầu truy cập vào https://remix.ethereum.org/ ta có giao diện mặc định như bên dưới đây cùng với 1 dự án Smart Contract mẫu(Mặc định màn hình đen thui vậy kệ nó, Tui sẽ hướng dẫn bạn chỉnh theme sau)

Giao diện của từng mục như sau:

Mục 1 – Màn hình Home:

Khi bạn chọn mục màn hình home thì giao diện hiển thị như bên dưới, nó có thể chứ danh sách cấu trúc dự án, hoặc các hướng dẫn, các giới thiệu về plugins, hay các thao tác trên file, thư mục và các tài nguyên.

Mục 2 – Tổ chức mãn nguồn:

Khi nhấn vào mục này ta sẽ thấy cấu trúc thư mục như hình bên, ta bấm vào thư mục để xổ các tập tin mã nguồn ra. Muốn thao tác trên nó như: thêm, xóa, sửa tập tin thư mục thì bấm chuột phải vào nó sẽ xổ ra menu cho chọn. Các tập tin mã nguồn mặc định có phần mở rộng là .sol

Mục 3 – trình biên dịch Solidity

Thường khi ta coding xong 1 Contract nếu nó không báo lỗi thì vào đây biên dịch để sử dụng cho bước triển khai và chạy giao dịch.

Mục 4 – Triển khai và chạy giao dịch:

Sau khi mục 3 ta đã biên dịch thanh công thì qua mục 4 này để deploy nó, chi tiết như hình bên dưới

Chi tiết quá trình biên dịch trong mục 3 và chi tiết deploy trong mục 4 cũng được hiển thị trong mục 9.

Mục 5- Quản lý Plugin

Trong quá trình triển khai phần mềm Smart Contract sẽ có những lúc ta phải dùng thêm các thư viện ngoài, ta cần vào đây để cài đặt như hình minh họa bên dưới.

Mục 6-7 quản lý thư mục dự án và cấu trúc dự án

ở mục này ta có thể tạo các Workspaces mới, thêm , sửa, xóa tập tin và thư mục như hình bên dưới.

Tên tập tin nếu nó là Contract thì đuôi mặc định là .sol

Mục 8 – viết mã nguồn:

Ta nhấn vào từng tập tin .sol để lập trình contract như hình bên dưới.

Dĩ nhiên nó là 1 ngôn ngữ lập trình Solidity, bạn phải biết về nó. Tui sẽ tranh thủ ra khóa học hướng dẫn sau. Tạm thời bạn có thể học bản Tiếng Anh tại đây: https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.7/index.html

Mục 9 như đã nói là nơi hiển thị chi tiết các tương tác khi biên dịch, deploy.

Mục 10 là settings để thay đổi các cấu hình cũng như giao diện

Như vậy tới đây Tui đã hướng dẫn xong cách sử dụng Remix – Ethereum IDE để lập trình các phần mềm về Smart Contract. Các bạn về cơ bản đã biết được ý nghĩa của từng thành phần.

Bài tiếp hteo Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới 1 Contract hoàn toàn cũng như biết cách biên dịch, deploy và thử nghiệm 1 số giao tác ngay trên hệ thống của Ethereum Blockchain.

Hẹn gặp ở bài thứ 2, đó là bài “Tạo First Smart Contract”.

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.