Rasa AI

Rasa là một trong các nền tảng mã nguồn mở Trí tuệ nhân tạo cho hạng mục hội thoại hàng đầu hiện nay, nó hỗ trợ cho các cuộc trò chuyện được cá nhân hóa trên quy mô lớn.

Chúng ta có thể build Rasa trên private cloud hay public cloud.

Trong chuỗi bài này Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách build con AI Rasa trên máy local để tạo ra các sản phẩm riêng. Các bài khi viết xong sẽ được tổng hợp ở trang này.

Trang chủ https://rasa.com/

Bài 1:

Bài 2:

Leave a Reply