Kỹ thuật lập trình C++

Slide bài giảng môn Nhập Môn Lập Trình

Yêu cầu sinh viên in ấn bài giảng và giáo trình ra giấy để tham dự lớp học 

——————————————————————————————–

Bài 1: Các khái niệm cơ bản, http://www.mediafire.com/download/3ob042web2ak27h/1.NMLT_KhaiNiemCoBan%286g%29.pptx (học 6 giờ)

Bài 2: Các câu lệnh rẽ nhánh, http://www.mediafire.com/download/e78m4p2zsuu2jk2/2.NMLT_CacCauLenhReNhanh%283g%29.pptx(học 3 giờ)

Bài 3: Các câu lệnh lặp, http://www.mediafire.com/download/0tte8y4686gp6py/3.NMLT_CacCauLenhLap%286g%29.pptx(học 6 giờ)

Bài 4: Mảng,  http://www.mediafire.com/download/uo7y8du2v75dkv0/4.NMLT_Mang%283g%29.pptx (học 3 giờ)

Bài 5: Hàm,http://www.mediafire.com/download/r763idgp27o2j4u/5.NMLT_Ham%286g%29.pptx (học 6 giờ)

Bài 6: Xử lý chuỗi và con trỏ (học 6 giờ)

http://www.mediafire.com/download/9be5cx5cm227fp0/6.NMLT_XuLyChuoi_ConTro%283g%29-01.pptx

http://www.mediafire.com/download/dedy3dvcq2rc6dd/6.NMLT_XuLyChuoi_ConTro%283g%29-02.pptx

Bài 7: Cấu trúc và mảng cấu trúc http://www.mediafire.com/download/590dmrhm8yy21gm/7.NMLT_CauTruc_MangCauTruc%283g%29.pptx(học 3 giờ)

——————————————————————————————–

Giáo trình chính & bài tập: http://www.mediafire.com/view/?ob4idwri3hvi31i

Cuối mỗi chương trong giáo trình có danh sách các bài tập, yêu cầu sinh viên phải chuẩn bị bài trước khi vào phòng thực hành.


Source code mẫu của chương trình học:

https://www.mediafire.com/file/tufcx4eimqpp4hh/Code_Mau_cpp.rar/file

4 thoughts on “Kỹ thuật lập trình C++”

  1. Thầy ơi, em thi môn PPLT dk 5d sao bây giờ trong kết quả hoc tập lại bị 0đ vậy thầy? Em xin cảm ơn thầy.

  2. Gửi thầy,
    Ngoài android ra, thầy có thể hưởng dẫn và làm những ví dụ bài tập nâng cao các ngôn ngữ và công nghệ khác được không thầy? Để các bạn ở xa có thể học qua mạng theo dõi được(dành cho những bạn không được học thầy ở Đồng Nai). Em xin cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.