Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

 Ngày 05/05/2014

**** Yêu cầu sinh viên in ấn (đóng thành 2 cuốn sách) – nên đóng bìa kiếng để giữ được lâu:

1) Toàn bộ slide thành 1 tập đem theo học (in từ chapter 0–> chapter 7 thành 1 cuốn), nghĩ cách in tiết kiệm và có chừa trỗ trống để ghi giải thích trên lớp.

2) Giáo trình chính (tiếng anh) + module bài tập (bài tập đóng đằng sau giáo trình chính)

Như vậy mỗi buổi đi học sẽ có 2 cuốn sách sinh viên phải đem theo.

*********************************************************

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu & giải thuật:

————————————————————–

Chapter 0 – introductions :

http://www.mediafire.com/download/gm40p97q30fd0qs/Chapter_0-Introduction.pptx

Chapter 1-C Language :

http://www.mediafire.com/download/akyn2g25cq80t9m/Chapter_1-C_Language.pptx

Chapter 2-Function & Recursion :

http://www.mediafire.com/download/z6tx20zelc6trno/Chapter_2-Function_&_Recursion.pptx

Chapter 3-Searching Techniques:

http://www.mediafire.com/download/stc31cjz3gyhh79/Chapter+3-Searching+Techniques.pptx

Chapter 4-Sorting Techniques:

http://www.mediafire.com/download/126w01jbt1653ab/Chapter+4-Sorting+Techniques.pptx

Chapter 5-Linked List:

http://www.mediafire.com/download/9m92xphmvjuk0pb/Chapter_5-Linked_List(9t).pptx

Chapter 6-Stacks & Queues:

http://www.mediafire.com/download/im4il30wrq44ao4/Chapter_6-Stacks_&_Queues(6t).pptx

Chapter 7-Trees:

http://www.mediafire.com/download/73t900tyt335gzv/Chapter_7-Trees(3t).pptx

———————————————————————————–

Giáo trình chính:

https://www.mediafire.com/file/py82kjwubkc16eg/CauTrucDuLieu_GTrinh_English_C_and_DataStructure.pdf/file

———————————————————————————-

Danh sách Bài tập cấu trúc dữ liệu & giải thuật:

 http://www.mediafire.com/download/nr87pa8sme6a7yv/DNTU_BaiTap_CTDLvaGT.pdf

One thought on “Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật”

Leave a Reply