Realtime Database Firebase

Realtime Database Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh các ứng dụng có tương tác cơ sở dữ liệu (CRUD) một cách nhanh chóng và ngay tức thời (Realtime).

Dưới đây là tổng hợp cá bài hướng dẫn từ cơ bản tới nâng cao về Realtime Database Firebase. Các bạn nhớ làm theo trình tự nhé, nó rất quan trọng!

1)Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực với Firebase-phần 1

2)Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực với Firebase-phần 2

3)Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực với Firebase-phần 3

4)Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực với Firebase-phần 4

5)Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu thời gian thực với Firebase-phần 5