Thông báo ra giáo trình mới

Với mong ước góp một chút ít công sức vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực. Chúng Tôi có đầu tư viết 3 cuốn giáo trình: Kỹ thuật lập trình cơ bản, Di Động Cơ Bản + Nâng Cao, hi vọng các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp quý vị dễ dàng nghiên cứu lập trình từ cơ bản đến nâng cao, tạo nền tảng để có khả năng triển khai các ứng dụng trong thực tế, có thêm nhiều cơ hội tham gia dự án ở các công ty. Các giáo trình này đang được lưu trữ tại thư viện trung tâm ĐHQG TP.HCM.

Quý độc giả có thể liên hệ để được tư vấn (Thầy Thanh, email: thanhtd@uel.edu.vn, Phone : 0987773061):

Link đăng ký đặt mua Sách: shorturl.at/cuC26

📕Nội dung Sách Kỹ thuật lập trình cơ bản:
http://communityuni.com/books/Ky-Thuat-Lap-Trinh-Co-Ban.pdf
📕Nội dung Sách Android cơ bản:
http://communityuni.com/books/Mobile-Co-Ban.pdf
📕Nội dung Sách Android nâng cao:
http://communityuni.com/books/Mobile-Nang-Cao.pdf

Khóa học online qua Video tại đây:https://unica.vn/?aff=11929

Cuốn Kỹ thuật lập trình cơ bản giá 94k

Cuốn Mobile cơ bản giá 84k

Cuốn Mobile Nâng cao giá 92k

Leave a Reply

Your email address will not be published.