Bài 4-Driver .Net cho MongoDB và cách tham chiếu trong C#

Như đã nói ở các bài học trước. Tui sẽ lần lượt trình bày cách tương tác dữ liệu với MongoDB bằng C#, Android, NodeJs.. C# (.Net) là một trong những ngôn ngữ quen thuộc và dễ sử dụng với các bạn nên Tui hướng dẫn trước, tuy nhiên Tui dùng WPF (Windows Presentation Foundation) để hiển thị dữ liệu thay vì Winform, Android sẽ dùng Kotlin. Bạn nào quan tâm tới WPF thì sắp tới Tui sẽ ra 2 Khóa học Cơ bản + Nâng cao về WPF các bạn có thể theo dõi trên https://unica.vn/?aff=11929.

Để tải Driver .Net cho MongoDB ta vào link sau: https://github.com/mongodb/mongo-csharp-driver/releases, tính tới ngày 28/05/2018 thì phiên bản của Driver này là v2.6.1

tải bản CSharpDriver-2.6.1.zip về, giải nén ra ta sẽ lấy các DLL trong thư mục net45:

Bây giờ ta mở Visual Studio 2017 lên, tạo một Project C# (dùng WPF), đặt tên : CSharpMongoDBExample, chép thư mục chứa dll tên là net45 ở trên vào Project:

Bấm OK để tạo Project, sau khi tạo xong ta chép thư mục net45 vào Project:

Sau đó Ta tiến hành tham chiếu vào Project như sau: Bấm chuột phải vào Reference==>chọn Add Reference:

Màn hình lựa chọn tham chiếu hiển thị lên, ta chọn Browswer:

chọn Nút Browse  ở phía dưới màn hình để tới DLL:

Chọn tất tần tật các DLL ở trên (select all) rồi bấm ADD:

Các thư viện (DLL) sẽ được hiển thị trong này, Ta bấm OK để hoàn tất tham chiếu Driver kết nối MongoDB cho C#. Kết quả  sau khi tham chiếu:

Tiếp theo ta cần làm bước tham chiếu: InteropServices  bằng lệnh sau:

Vào Menu Tools ==> chọn Nuget Package Manager ==> Chọn Package Manager Console

Bạn quan sát màn hình Package Manager Console sẽ hiển thị ra như bên dưới có dấu nhắc lệnh PM>

Ta gõ lệnh sau vào:

Install-Package System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation

Nhấn Enter để cài đặt và chờ cho nó hoàn tất, ta sẽ thấy kết quả như hình dưới đây:

Tới đây ta đã tham chiếu xong mọi thứ. C# đã sẵn sàng chiến đấu với MongoDB được rồi. Các bài sau ta sẽ tiến hành kết nối, truy suất và tương tác dữ liệu.

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây:

https://unica.vn/?aff=11929

Chúc các bạn thành công!

4 thoughts on “Bài 4-Driver .Net cho MongoDB và cách tham chiếu trong C#”

Leave a Reply

Your email address will not be published.