Bài 3-Cách sử dụng MongoDB Compass

Trong bài số 2, các bạn đã biết cách cấu hình Service để chạy MongoDB 24/7 cũng như kết nối được MongoDB Compass tới Server.

Bài này Tui tiếp tục trình bày ở mức sử dụng cơ bản công cụ Compass để các bạn có thể tạo được cơ sở dữ liệu, collection, document…

1- Kết nối Compass tới Server

Khởi động MongoDB compass lên (lúc cài đặt xong bạn thấy có short cut ở Desktop, nếu không thấy thì tự tìm nha). Có rất nhiều mục trong màn hình nhập thông tin. Bạn quan tâm 2 thông số thôi, đó là Hostname và port:

Hostname: Nhập là localhost. Lưu ý nếu remote từ xa thì trong bài cấu hình Service bạn sử dụng IP và mục hostname này ta thay bằng IP nha.

Port: Nhập 27017 là port ta thiết lập trong bài cấu hình Service

Sau đó Bấm Connect để kết nối tới Server. Tuy nhiên lâu lâu bấm kết nối không được(mặc dù trước đó được), là nhiều khi do máy tính của bạn cùi bắp nó không kịp tự động bật Service lên–>Bạn phải vào Service của Windows để bật (start) lên, minh họa nếu bạn gặp trường hợp này thì làm như sau:

Khi kết nối thành công, ta có giao diện như dưới đây:

2- Tạo Cơ sở dữ liệu

Một vài thuật ngữ nho nhỏ ta cần nắm khi làm với MongoDB, ta có thể hiểu:

Cluster: Server hay cụm mà ta dùng để quản lý Cơ sở dữ liệu

Database: Cơ sở dữ liệu

Collection: Là bảng trong cơ sở dữ liệu

Document: Là từng dòng dữ liệu trong Collection. Dữ liệu có định dạng là JSON

Lưu ý là không có các mối quan hệ ràng buộc (Relationship) như trong các hệ quản trị của Microsoft SQL. Các bạn có thể hiểu MongoDB là một trong những hệ sinh thái của NoSQL. Ta xử lý nó bằng cách lưu trữ tham chiếu các thuộc tính của đối tượng trong JSON.

Để tạo Cơ sở dữ liệu, ta bấm vào mục “My Cluster” ở thanh Panel bên trái màn hình trước==>sau đó nhấn vào nút “Create Database”:

Database Name(Tên cơ sở dữ liệu): Ta đặt tên QuanLySanPham

Collection Name (tên bảng): Ta đặt Product

Sau đó bấm CREATE DATABASE để tạo Cơ sở dữ liệu.

Màn hình sau khi tạo Cơ sở dữ liệu thành công:

Trong bước tạo Cơ sở dữ liệu, ta đã tạo một bảng ban đầu(Mongo gọi là Collection) tên Product. Giờ ta thử click vào Cơ sở dữ liệu QuanLySanPham để xem Collection này nhé:

3. Tạo Collection

Để tạo thêm Collection ta bấm vào “Create Collection” (lưu ý nó là Bảng trong cơ sở dữ liệu truyền thống như là Microsoft SQL Server):

Ta thử đặt tên Collection mới là “Employee” rồi nhấn nút “CREATE COLLECTION“. Ta được kết quả như dưới đây:

4. Tạo Document

Document là từng dòng dữ liệu. Trong MongoDB, Document có định dạng là 1 JSON, rất hay và rất linh động, ta có thể dễ dàng tùy biến.

Giờ ta click vào Product để tạo Document cho nó nhé:

Trong màn hình trên có nút “INSERT DOCUMENT” ta bấm vào để tạo:

Mặc định màn hình Insert Document sẽ như trên, mỗi một Document như vậy Mongo mặc nhiên tạo một _id để làm định danh cho từng tài liệu và thường chúng không có trùng nhau (hiểu như là Khóa chính).

Để thêm các thuộc tính còn lại thì ta quan sát dòng số 2 nó đang lòi ô nhập cho ta, cứ thế nhập vào, nó tự động thêm các dòng khác cho ta tạo:

Muốn đổi kiểu dữ liệu cho các thuộc tinh ta làm như sau:

Ở trên Tui đổi kiểu dữ liệu của DonGia qua Double

để xóa thuộc tính mình không muốn nữa thì bấm vào biểu tượng xóa ở bên trái của mỗi thuộc tính.

Sau khi nhập đầy đủ các dữ liệu cho Document, ta bấm Insert, kết quả:

Cứ tiếp tục như vậy, bạn nhập thêm một số Document khác nữa nha:

Để chỉnh sửa dữ liệu, ta rê chuột vào từng dòng Document:

Nó sẽ có 4 Núm, thứ tự: Chỉnh sửa, sao chép vào clipboard, Clone document và Xóa. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn chọn lựa 4 núm này để thao tác.

5. Filter, Project, Sort:

Mongo Compass còng cung cấp cho ta chức năng lọc dữ liệu (filter), lọc thuộc tính (project), sắp xếp..

Như vậy ta đã hướng dẫn xong bài cách sử dụng MongoDB Compass, các bạn chú ý thao tác nhiều để cho quen thuộc nhé. Bài tiếp theo Tui sẽ trình bày cách thức sử dụng .NET (C#) để kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu MongoDB này như thế nào, sau khi xong C# ta sẽ dùng Android để kết nối, sau khi xong android ta qua NodeJS để tạo các Restful Web Service cho nó.

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây:

https://unica.vn/?aff=11929

Chúc các bạn thành công!

2 thoughts on “Bài 3-Cách sử dụng MongoDB Compass”

Leave a Reply

Your email address will not be published.