Bài 06: Cách ghi chú lệnh trong Python

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng hỗ trợ cách ghi chú lệnh bởi vì nó rất quan trọng.

Việc ghi chú lệnh một cách cẩn thận khi lập trình thể hiện tính chuyên nghiệp của Lập trình viên. Không phải nói ngoa nếu như các bạn được phỏng vấn xin việc, nếu Công ty kiểm tra coding từ các Project sample của bạn mà thấy bạn không có ghi chú một cách cẩn thận (cho dù bạn có lập trình giỏi tới mấy) thì khả năng bị loại cực cao, nếu giỏi mà cẩu thả thì càng nguy hiểm, vì độ “sát thương” cho các dự án rất cao.

Tui hay nói đùa thế này “Ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm” hay “Nguy hiểm mà tỏ vẻ ngu”. Cả 2 trường hợp này đều nguy hiểm. Trường hợp lập trình viên giỏi mà không ghi chú cẩn thận thì có thể liệt vào “Nguy hiểm mà tỏ vẻ ngu” (vì đa phần trong đầu có thể nghĩ là coding đó đơn giản mà có gì đâu mà phải ghi chú, đọc lại hiểu liền. Nhưng chúng ta chú ý là ta làm việc theo Team, không ghi chú cẩn thận thì các thành viên khác thế nào? giai đoạn làm tài liệu ra sao?)…. Cái này Tui nói đùa thui nhé, không được tự ái. Tự ái là một căn bệnh nguy hiểm, có thể chết trước bệnh Tim.

Khi ghi chú, trình thông dịch sẽ không tính nội dung những dòng ghi chú này là mã lệnh.

Vậy trong Python ghi chú như thế nào?

1.Ghi chú 1 dòng : Dùng từ khóa #

Ví dụ:

python6_1

2. Ghi chú nhiều dòng: Dùng “”” “”” (3 cặp nháy đôi)  hoặc ”’ ”'(3 cập nháy đơn)

  • Ví dụ dùng 3 cặp nháy đôi:

[code language=”python”]
"""
Giải phương trình bậc 1: ax+b=0
Có 3 trường hợp để biện luận
Nếu hệ số a =0 và hệ số b=0 ==>vô số nghiệm
Nếu hệ số a =0 và hệ số b !=0 ==>vô nghiệm
Nếu hệ số a !=0 ==> có nghiệm -b/a
"""
a = 0
b = 113
if a == 0 and b == 0:
print("Vô số nghiệm")
elif a == 0 and b != 0:
print("Vô nghiệm")
else:
print("Có No X=",-b/a)
[/code]

  • Ví dụ dùng 3 cặp nháy đơn:

[code language=”python”]
”’
Đây là lệnh kiểm tra năm nhuần year
Năm nhuần là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400
”’
year=2016
if (year % 4==0 and year %100 !=0) or year % 400 ==0:
print(year," Là năm nhuần")
else:
print(year, " KO là năm nhuần")
[/code]

Như vậy Tui đã hướng dẫn xong các cách ghi chú trong Python, các bạn nên áp dụng vào các Project của mình nhé. Nó khá quan trọng, ghi chú chi tiết sẽ giúp các lệnh được rõ nghĩa hơn khi chúng ta kiểm tra lại code, training cho nhân viên mới, chuyển giao coding khi ta chuyển công tác …. Nói chung nó thể hiện tính Chuyên nghiệp của Lập Trình Viên.

Các bạn có thể tải source code ở đây: Link tải source code

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published.