Danh sách cấm thi cuối kỳ Java2

Thông báo dành cho lớp CDTH10ALT

Danh sách cấm thi cuối kỳ Java2:

Những sinh viên đã bị cấm thi thì 3 cuối học còn lại không cần tới lớp.

Những sinh viên sắp sửa bị cấm thi bắt buộc phải đi học đầy đủ 3 buổi còn lại, chỉ cần một buổi vắng mặt (phép hoặc không) đều bị cấm thi.

Danh sách sinh viên đã bị cấm thi
STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP Số buổi vắng
1 11353631 Phan Văn Duy CDTH10ALT 6 ko phép
2 11348351 Phan Quang Hàn CDTH10ALT 7 ko phép, 2 có phép
3 11353111 Nguyễn Bảo Quốc Huân CDTH10ALT 7 ko phép
4 11357131 Cố Chí Tâm CDTH10ALT 5 ko phép
5 11348471 Nguyễn Thành Tân CDTH10ALT 14 ko phép
6 10356351 Triệu Thị Thảo CDTH9ALT 7 ko phép, 1 có phép
7 11354421 Trần Thành Tiến CDTH10ALT 5 ko phép, 3 có phép
8 11351251 Vũ Nguyễn Thành Tín CDTH10ALT 18 ko phép
9 11349271 Lê Tấn Tuấn CDTH10ALT 16 ko phép
10 11343211 Nguyễn Công Khả CDTH10ALT 18 ko phép
Danh sách sinh viên chuẩn bị cấm thi
STT MÃ SV HỌ ĐỆM TÊN LỚP Số buổi vắng
1 10369381 Trương Văn Khang CDTH9ALT 4 ko phép
2 11355091 Lê Hoàng Khang CDTH10ALT 4 ko phép
3 10368601 Hồ Ngọc Đồn CDTH9ALT 3 ko phép, 2 có phép
4 10357111 Lê Thị Như Trang CDTH9ALT 4 ko phép
5 11347651 Trần Fi Quốc Huy CDTH10ALT 4 ko phép
6 10354281 Nguyễn Thị Thu Thùy CDTH9ALT 3 ko phép, 1 có phép
7 11344011 Võ Vinh Hưng CDTH10ALT 3 ko phép, 2 có phép

Leave a Reply

Your email address will not be published.