Thông báo thực tập về Web Application

Công ty tin học gần công viên phần mềm quang trung cần tuyển 3 sinh viên thực tập về web, công ty trang bị sẵn máy tính cho sinh viên thực tập. Sinh viên nào muốn tham gia thực tập tại công ty để học hỏi thêm kiến thức thì liên hệ với Thầy.

hạn xác nhận tới hết tháng 11/2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published.