Kết quả thi giữa kỳ môn Java2 – cdth10alt

Link kết quả thi giữa kỳ môn Java2 ngày 11/11/2012

ketquathigiuaky_cdth10alt

Điểm cải thiện  giữa kỳ= (điểm giữa kỳ + điểm chuyên cần + lab report) / 3

Điểm thưởng kỳ =(điểm chuyên cần + lab report + source code nộp)/3

Thời hạn nộp sẽ thông báo sau để kịp thi cuối kỳ.

Source code đề số 1: http://www.mediafire.com/?y8z9588zzhoztd8

Source code đề số 2: http://www.mediafire.com/?4rxnca7mbc6gv3v

Leave a Reply