NCTH3TH: Danh sách cấm thi CDPTPM

Các sinh viên có danh sách dưới đây sẽ bị cấm thi môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm

– Lý do vắng quá 20% số tiết, ý thức học kém:

1)  09014753 Phạm Minh Đức
2) 09009383 Tô Đình Hoan
3) 09030563 Nguyễn Thị Quỳnh
4) 09008913 Nguyễn Văn Tuấn
5) 09021733 Lý Hồng Việt
6) 09029153 Phạm văn Thành
7) 09024043 Trần Công Sơn

Các sinh viên có danh sách dưới đây phải làm bảng kiểm điểm về thái độ và tinh thần học tập. Yêu cầu có chữ ký của Phụ Huynh + Số điện thoại của Phụ huynh ghi trong bảng kiểm điểm. hạn chót nộp là Thứ 6 ngày 15-06-2012 (tốt nhất là nộp vào ngày học cuối cùng thứ 3 tuần này). Nếu không có bảng kiểm điểm sẽ cấm thi.

– Thái độ học cực kỳ kém, ra vào lớp tự do, bỏ tiết, đi trễ, vắng. Đầy đủ tội danh để có thể CẤM THI nếu không có tinh thần hối cải.

1) 09006143 Trịnh Ngọc Thắng
2) 09013413 Đỗ Anh Tuấn
3) 09009803 Nguyễn Anh Tuấn
4) 09017173 Nguyễn Công Ca
5) 09018583 Nguyễn Thanh Tùng
6) 09005223 Trần Văn Mạnh
7) 09020273 Lê Đình Thành
8) 09015203 Nguyễn Thị Thanh Hòa
9) 09026943 Nguyễn Minh Toàn

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.