CDTH11: Điểm thường kỳ môn Chuyên đề phát triển phần mềm

Điểm trung bình thường kỳ (5 topics)

http://www.mediafire.com/?d5bun0m10qem4em

Một số bài MAY MẮN được phát hiện sự lừa đảo là các bài :

Các điểm 0 tô cùng màu là các bài làm sao chép giống nhau

Các bài giống nhau nhưng vẫn ở độ an toàn cho phép thì bị trừ điểm

Vẫn còn một số bài trót lọt

Thầy Thanh.

Leave a Reply