Cập nhật danh sách sinh viên mới nhất lớp CDTH9ALT

Thông báo dành cho lớp CDTH9ALT

Danh sách sinh viên mới nhất học môn Chuyên đề phát triển phần mềm:

http://www.mediafire.com/?d7dy821u11vc26a

Danh sách sinh viên mới nhất học môn Đồ án chuyên nghành:

http://www.mediafire.com/?1wh9glzcxygaojw

Đây là danh sách mới nhất mà Thầy cập nhật lúc 18h00 ngày 21/03/2012

Những sinh viên nào không có tên trong danh sách mới nhất này thì phải liên hệ với giáo vụ khoa

hạn chót là ngày 24/03/2012, sau ngày này những em không có tên trong danh sách mà vẫn không liên hệ với giáo vụ khoa để cập nhật danh sách thì Thầy sẽ hủy toàn bộ kết quả học tập của 2 môn này.

Thầy Thanh.

 

2 thoughts on “Cập nhật danh sách sinh viên mới nhất lớp CDTH9ALT”

  1. Em chào Thầy! Thưa Thầy, cho em hỏi: những SV đã nộp bài tập F# lần trước chưa có tên trong danh sách nay đã được Thầy cập nhật lại tên thì sẽ xem điểm môn đó ở đâu vậy Thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published.