Thông báo bổ sung giờ học môn CĐPTPM

Thông báo dành cho lớp CĐTH9ALT

Bắt đầu từ ngày 19/03/2012 môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm sẽ học 2 buổi : Thứ 3 và Thứ 5

Buổi học bổ sung vào tối thứ 5, học phòng A4.05 từ tiết 13->tiết 15

Sinh viên đang theo học môn này thì vào link bên dưới để xem thông tin:

http://duythanhcse.wordpress.com/l%E1%BB%8Bch-gi%E1%BA%A3ng-d%E1%BA%A1y/

Thầy Thanh.

Leave a Reply