Thông báo nộp Labreport – NCTH4B, NCTH4D, CDTH12A, CDTH9ALT

1) Các sinh viên đang theo học môn Java1 sẽ làm Labreport theo mẫu:

http://duythanhcse.wordpress.com/java1/  – Nộp vào sau tuần thực hành thứ 10 – chậm nhất là  3 ngày sau buổi thực hành cuối cùng, mọi lý do trễ hạn đều không chấp nhận

2) Các sinh viên đang theo học môn Chuyên đề Phát triển phần mềm sẽ làm Labreport theo mẫu:

http://duythanhcse.wordpress.com/cdptpm/ – nộp vào sau buổi học lý thuyết thứ 10- chậm nhất là sau 3 ngày của buổi học lý thuyết cuối cùng, mọi lý do trễ hạn đều không chấp nhận

3) Các sinh viên đang theo học môn F#:

Nộp bài tập chậm nhất là sau 3 ngày của buổi học lý thuyết cuối cùng

Tất cả đều nộp qua email : tranduythanh.fit@gmail.com

Yêu cầu khi gửi email: phải có tiêu đề dễ nhận biết, nêu họ tên, mã số sv, lớp học, có kính thưa, có kết thúc đàng hoàng

Lý do: Hiện nay có rất nhiều em sinh viên không biết viết email: email không tiêu đề, không có chào hỏi kính thưa, không biết là từ SAO THỔ xuống hay là sao Diêm Vương, tên email phản cảm ví dụ: hotboyxxx, hotgirlxxx, anhchanggalang,…. mọi email này đều không thể hiện tính chuyên nghiệp, Lôm Côm, đã là sinh viên thì tránh dùng những email đại loại như vậy, hãy cố gắng tạo email là họ và tên của mình, khi đi tìm việc làm cũng nên dùng những email có họ tên mình.

Thầy Thanh

ps: Thầy sẽ đánh 0 điểm tất cả những email đặt tên phản cảm, nội dung email không có đầu đuôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.