Link bài giảng F#

link bài giảng F#

http://duythanhcse.wordpress.com/f/

link codesmith v5.2: http://www.mediafire.com/?5u7dkld324a1wsc

Yêu cầu các em sinh viên lớp CĐTH9ALT làm bài tập trong Slide, hạn chót nộp bài tập qua email cho Thầy là 12h khuya ngày 18/03/2012, sau thời gian này mọi email sẽ nộp bài sẽ bị Xóa

Bài tập F# các em nên tạo 1 Solution chứa toàn bộ các bài tập nhỏ trong này, nhớ Zip lại Solution trước khi gửi.

Email nộp bài: tranduythanh.fit@gmail.com . yêu cầu ghi rõ tiêu đề, mã số, họ tên….

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.