Slide bài giảng Thiết kế giao diện trong JAVA

Thông báo dành cho các sinh viên đang học Java

Thầy vừa upload lên mạng slide bài giảng GUI trong Java, yêu cầu các em sinh viên phải tải về xem qua trước lý thuyết cũng như cách thực hiện

Ứng với mỗi Control đều có ví dụ mẫu, các em phải cài đặt lại toàn bộ ví dụ mẫu.

Link Powerpoint:

http://www.mediafire.com/?jc25m6rakhxpjd8

Link PDF:

http://www.mediafire.com/?dxob4v2fblljbla

Thầy Thanh.

4 thoughts on “Slide bài giảng Thiết kế giao diện trong JAVA”

Leave a Reply