Thông báo về nộp bài tập trên Assembla – CDTH9ALT

Trước khi nộp bài tập lên Assembla, yêu cầu các sinh viên phải Nén bài tập lại thành 1 tập tin duy nhất để nộp

Hiện nay các em nộp bài tập không đúng quy định nên số lượng thư mục cũng như các tập tin quá nhiều gây khó khăn cho việc chấm bài.

Thầy Thanh.

Leave a Reply