Thông báo thi giữa kỳ môn Java1

Thông báo dành cho sinh viên lớp NCTH4B- NCTH4D – CDTH12A nhóm 3:

1) Các nhóm sẽ thi giữa kỳ vào tuần sau (tuần 7).

2) Đề thi dạng chẵn lẻ, máy chẵn thi đề chẵn, máy lẻ thi đề lẻ, số lượng 3 câu/đề, thời gian 120 phút

3) Yêu cầu các em phải đi ĐÚNG NHÓM, vì chỉ có 90% các máy là kết nối được tới server. Nếu như em nào đi sai nhóm mà không còn máy client nào kết nối tới máy Server thì sẽ không được dự thi.

Nội dung ôn tập:

– Nắm vững cách thức lập trình hướng đối tượng.

– Luyện mảng 1 chiều, 2 chiều, ArrayList

– Các thuật toán tìm kiếm, sắp sếp..

– luyện các chương trình quản lý

-Túm lại: Học từ đầu chí cuối, chỉ có ôn luyện tốt mới vượt qua được kỳ thi giữa kỳ, phải ráng Luyện Công để có kết quả tốt, nó sẽ bổ trợ rất nhiều cho các ngôn ngữ lập trình tiếp theo.

Chú ý:  Không được sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức, nên nhớ tại máy chủ đã cài sẵn chương trình nhận dạng USB cắm vào máy tính client và nhận dạng Share dữ liệu giữa các máy, nếu máy chủ báo động thì coi như kết quả của người ngồi trên máy đó bị hủy. Các em có thể tham khảo hình phạt dành cho 1 số sinh viên lớp TCTH39A-TCTH39E năm ngoái đã lờ cảnh báo này.

Chúc các em ôn tập tốt!

Thầy Thanh.

Leave a Reply