Danh sách sinh viên bị cấm thi giữa kỳ môn Java1

Thông báo dành cho lớp NCTH4B & NCTH4D

Danh sách sinh viên bị cấm thi giữa kỳ môn Java1 – lý do vắng quá số tiết quy định:

NCTH4B:

Mã SV

Họ Tên

10342801

Trần Minh Đức

10192021

Châu Vũ Trường Giang

10175761

Nguyễn Thành Phi Hải

10190391

Nguyễn Thanh Hải

10188911

Nguyễn Bá Phi Hoàng

10197331

Nguyễn Văn Hưng

10180701

Lê Văn Huy

10192811

Nguyễn Đức Huy

10213761

Nguyễn Kiến Khải

10179641

Nguyễn Ngọc Văn Khoa

10086131

Nguyễn Võ Thanh Liêm

10177381

Võ Văn Lộc

10197851

Nguyễn Khoa Mẫn

10209401

Nguyễn Duy Sang

10174061

Võ Văn Trường

10060051

Từ Anh Tuấn

NCTH4D:

Mã SV

Họ Tên

10233001

Phạm Đình Hải

10254131

Nguyễn Văn Hùng

10204971

Lê Hoàng Nhật

10245311

Võ Hoàng Phụng

10217281

Nguyễn Minh Phương

10232461

Nguyễn Hà Sơn

10217731

Nguyễn Hải Triều

08200021

Huỳnh Trung Trực

Leave a Reply

Your email address will not be published.