Thông báo thay đổi địa chỉ email liên lạc

Thông báo dành cho tất cả các sinh viên mà Thầy đang hướng dẫn các môn học

Hiện nay nếu các em sinh viên nào khi gửi thông tin tới email: tranduythanh@hui.edu.vn mà bị báo lỗi thì gửi qua email mới tranduythanh.fit@gmail.com

Các em nên gửi đồng thời cho 2 email này để Thầy có thể dễ dàng đọc email

Thanks All.

Thầy Thanh.

One thought on “Thông báo thay đổi địa chỉ email liên lạc”

Leave a Reply