Slide bài giảng.Net Remoting và 2 ví dụ TcpChannel & HttpChannel

Topic này Tôi muốn gửi tới các bạn tổng quan về .Net Remoting và cách coding.

Trong slide bài giảng này Tôi có đính kèm 2 ví dụ cụ thể về TcpChannelHttpChannel

HttpChannel là ví dụ về viết ứng dụng public Chat room 

Tôi tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu và các ví dụ tương đối dễ hiểu từ đó Tôi tổng kết lại thành bài giảng cho các bạn dễ đọc và dễ viết các ví dụ về .Net Remoting.

Các bạn có thể tìm thấy nó trên internet.

Các bạn cố gắng đọc hiểu lý thuyết vì nó rất súc tích. Phần cuối Slide là 2 ví dụ cụ thể, các bạn cố gắng làm theo từng bước để dễ dàng hiểu bài.

Link bài giảng .Net Remoting powerpoint:

http://www.mediafire.com/?li89yqizweca4zt

Link bài giảng .Net Remoting pdf:

http://www.mediafire.com/?tivrxbzxhcd44l0

các bạn có thể vào topic trước đây để lấy tài liệu nâng cao .Net remoting cũng như slide bài giảng của tác giả Brent Rector

http://duythanhcse.wordpress.com/2012/01/18/bai-gi%E1%BA%A3ng-net-remoting-c/

Chúc các bạn thành công!

4 thoughts on “Slide bài giảng.Net Remoting và 2 ví dụ TcpChannel & HttpChannel”

  1. Pingback: Japan

Leave a Reply