Ví dụ cách lấy dữ liệu từ bàn phím (user inputs)

Mục đích của Topic này Tôi muốn hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu nhập vào từ bàn phím (user input)

Tôi sẽ tạo 1 class tên là CongTruNhanChia

import java.util.Scanner;

public class CongTruNhanChia {

  public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

float a,b;

  Scanner sc=new Scanner(System.in);

System.out.print(“Input a:”);

a=sc.nextFloat();

System.out.print(“Input b:”);

b=sc.nextFloat();

System.out.println(a +” + “+ b +” = “+(a+b));

System.out.println(a +” – “+ b +” = “+(a-b));

System.out.println(a +” * “+ b +” = “+(a*b));

if(b!=0)

System.out.println(a +” / “+ b +” = “+(a/b));

}

}

——————————————————————————-

Dòng   Scanner sc=new Scanner(System.in);  để tạo 1 đối tượng có khả năng lấy dữ liệu từ bàn phím

Class Scanner nằm trong thư viện java.util.Scanner do đó chúng ta phải import vào, import  là từ khóa của java. Nếu như bạn sài Eclipse thì nó sẽ tự động import cho mình. Bạn chỉ cần gõ vào ký tự đầu sau đó nhấn tổ hợp phím ctrl + space bar lập tức Eclipse sẽ tự động import chính xác thư viện cho bạn

Dòng lệnh :   a=sc.nextFloat(); sẽ chờ cho tới khi người sử dụng nhập giá trị và nhấn phím enter. Nếu như người sử dụng nhập sai kiểu dữ liệu thì Java sẽ báo lỗi lúc runtime . Tương tự để đọc các kiểu dữ liệu khác thì bạn lấy sc.nextXXX(); Với XXX là các kiểu dữ liệu tương ứng mà bạn muốn đọc từ bàn phím.

Khi chạy chương trình từ Eclipse bạn sẽ thấy kết quả như hình minh họa bên dưới:

Từ ví dụ này bạn có thể viết các chương trình nhỏ nhỏ chẳng hạn như là giải phương trình bậc 2, chu vi diện tích tam giác…

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.