Ví dụ biên dịch và thực thi Java source bằng Command Line

Để làm được ví dụ này các bạn phải xem trước 2 link mà Thầy đã post:

http://duythanhcse.wordpress.com/2011/12/21/download-va-cai-d%E1%BA%B7t-jdk/

http://duythanhcse.wordpress.com/2011/12/20/cach-thiet-lap-bien-moi-truong/

Trong ví dụ này chúng ta sẽ dùng trình soạn thảo Notepad để viết code.

Chú ý rằng tên Tập Tin mà bạn lưu sẽ cùng tên với tên Class của Java.

Trong hình minh họa bên dưới, Thầy tạo 1 class tên là HelloTeo113 và lưu vào thư mục test trong ổ E:

Để thực thi được tập tin HelloTeo113.java các bạn làm theo 2 bước sau:

1. Chúng ta dùng lệnh javac để biên dịch HelloTeo113.java thành  HelloTeo113.class.

ví dụ: javac HelloTeo113.java

2. Sau khi HelloTeo113.class được sinh ra, để thực thi tập tin này các bạn dùng lệnh java.

ví dụ: java HelloTeo113

các bạn nhìn vào hình minh họa bên dưới để hiểu rõ vấn đề:

Giải thích thêm và các đoạn lệnh trong Command Line

Vì tập tin HelloTeo113.java Thầy lưu trong thư mục test của ổ đĩa E, nên ta ta sẽ chuyển ổ đĩa gốc về ổ E: bằng cách dùng dòng lệnh:

c:\Users\USER>e:

Tùy vào thông tin lúc cài đặt máy tính mà c:\Users\USER sẽ khác nhau

sau khi dùng lệnh trên thì E:\> sẽ xuất hiện

Để di chuyển tới thư mục test, chúng ta dùng dòng lệnh:

E:\>cd test

sau khi gõ dòng lệnh trên thì dấu nhắc lệnh sẽ xuất hiện như sau:

E:\>test>

Ta bắt đầu biên dịch tập tin .java thành .class bằng cách dùng dòng lệnh

E:\>test>javac HelloTeo113.java

sau khi nhấn phím Enter, một tập tin HelloTeo113.class sẽ được sinh ra

Bước cuối cùng để để thực thi tập tin HelloTeo113.class chúng ta dùng lệnh bên dưới:

E:\>test>java HelloTeo113

Nhìn vào hình ảnh trên các bạn sẽ thấy kết quả “Hi…I’m Teo 113” được xuất hiện.

Trên đây là ví dụ về cách chạy java bằng command line, các topic kế tiếp sẽ hướng dẫn cách soạn thảo và biên dịch bằng công cụ Eclipse

2 thoughts on “Ví dụ biên dịch và thực thi Java source bằng Command Line”

  1. Sự khác nhau giữa build code bằng command line và các tiện ích có sẵn trên ide là như nào nhỉ ? không tính tới chuyện giúp Dev nhớ cú pháp hoặc quy ước ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.