Điểm thi cuối kỳ – Win2 – CDTH11

Thông báo dành cho lớp CĐTH11

Các em vào link bên dưới để xem kết quả thi cuối kỳ và các điểm thành phần:

http://www.mediafire.com/?1ilta25973uvg86

Những em nào thi chưa đạt lần 1. Ngày 25/11/2011 (thứ 6 tuần này) sẽ thi lại  lúc 12h30 tại phòng H7.3

Nội dung kiểm tra lại:

– Kiến trúc đa tầng

-SQL server 2008

-Các control nâng cao: treeview, listview, checklistbox, contextmenu….

Thầy Thanh.

ps: Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi lý thuyết.

========================================================

Các em có tên dưới đây lên văn phòng khoa gặp Thầy ( thứ 5 – 24/11/2011)

1) Nguyễn Văn Tùng

2) Nguyễn Anh Tuấn

3) Nguyễn Đình Hoàng

4) Lại Huy Thịnh

5) Thành Đô – NCTH3A

Các em vào website dưới đây để xem trước thông tin và tập viết CV bằng tiếng Anh trước

Cty NTT Data Vietnam.
Website cong ty: