Điểm thi lần 2 – môn Phương Pháp Lập Trình – Lớp Học Lại

Kết quả thi lần 2 môn Phương Pháp Lập Trình – Lớp học lại

Các em  vào link bên dưới để xem kết quả

KetQuaThiLan2_PPLT_HOCLAI

Chú ý:

– Thời gian phúc khảo là sáng ngày 13/08/2011, sau thời gian này mọi khiếu nại về kết quả thi sẽ không được giải quyết.

– Những em nào phúc khảo về kết quả thi lần 2 thì lên văn phòng khoa KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH để phúc khảo.

– Những em nào bị 0 điểm (có tô nền đỏ) là những bài sao chép của nhau, hoặc là cùng lấy ở 1 nguồn nào đó, đặc biệt là sai giống nhau. Những em này muốn được phúc khảo thì bắt buộc phải tự làm lại những bài sao chép đó ở nhà, nếu như hiểu được những bài sao chép thì mới được lên văn phòng khoa phúc khảo. Khi lên phúc khảo nhớ chép theo bài làm ở nhà.

Thầy Thanh.

Leave a Reply